loading

Program Operacyjny "Inteligenty Rozwój"

 

Program Operacyjny "Inteligenty Rozwój"

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego F.H BSP Sp z o.o. otrzymała dotację.

Dofinansowanie otrzymał projekt:
Dotacja na kapitał obrotowy dla F.H BSP Sp z o.o.

Wartość projektu:
131 208,00 zł.

Cele projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015(2020/N).

Czas realizacji projektu:
od 01.07.2020 do 30.09.2020

Do góry